Cenovnik

R.B.USLUGACENA
1.Prvi pregled lekara u ordinaciji1.000,00
2.Prvi pregled lekara na terenu1.500,00
3.Ponovni pregled lekara u ordinaciji  500,00
4.Ponovni pregled lekara na terenu  750,00
5.Savet – razgovor  500,00
6.Tumačenje nalaza  500,00
7.Injekcija intramuskularno u ordinaciji  300,00
8.Injekcija intramuskularno na terenu  800,00
9.Injekcija intravenski u ordinaciji  500,00
10.Injekcija intravenski na terenu1.000,00
11.Injekcija subkutana u ordinaciji  300,00
12.Injekcija subkutana na terenu  800,00
13.Infuzija u ordinaciji1.000,00
14.Infuzija na terenu1.500,00
15.Ispiranje uha1.000,00
16.Inhalacija  400,00
17.EKG  500,00
18.ŠUK aparatom  200,00
19.Previjanje rane – manje  500,00
20.Previjanje rane – veće  700,00
21.Promena katetera u ordinaciji1.500,00
22.Promena katetera na terenu1.700,00
23.Klizma u kućnim uslovima1.300,00
24.Zamena stome1.300,00