Cenovnik

R.B.USLUGACENA
1.Prvi pregled lekara u ordinaciji1.500,00
2.Prvi pregled lekara na terenu2.250,00
3.Ponovni pregled lekara u ordinaciji1.000,00
4.Ponovni pregled lekara na terenu1.500,00
5.Savet – razgovor750,00
6.Tumačenje nalaza750,00
7.Injekcija intramuskularno u ordinaciji450,00
8.Injekcija intramuskularno na terenu1.200,00
9.Injekcija intravenski u ordinaciji750,00
10.Injekcija intravenski na terenu1.500,00
11.Injekcija subkutana u ordinaciji450,00
12.Injekcija subkutana na terenu1.200,00
13.Infuzija u ordinaciji1.500,00
14.Infuzija na terenu2.250,00
15.Ispiranje uha1.500,00
16.Inhalacija600,00
17.EKG750,00
18.ŠUK aparatom300,00
19.Previjanje rane – manje750,00
20.Previjanje rane – veće1.100,00
21.Promena katetera u ordinaciji1.800,00
22.Promena katetera na terenu2.000,00
23.Klizma u kućnim uslovima1.600,00
24.Zamena stome1.300,00
25.Izlazak na teren u Zrenjaninu 750,00