Cenovnik

R.B.USLUGACENA
1.Prvi pregled lekara u ordinaciji2.000,00
2.Prvi pregled lekara na terenu3.000,00
3.Ponovni pregled lekara u ordinaciji1.500,00
4.Ponovni pregled lekara na terenu2.000,00
5.Savet – razgovor1.000,00
6.Tumačenje nalaza1.000,00
7.Injekcija intramuskularno u ordinaciji600,00
8.Injekcija intramuskularno na terenu1.600,00
9.Injekcija intravenski u ordinaciji1.000,00
10.Injekcija intravenski na terenu2.000,00
11.Injekcija subkutana u ordinaciji600,00
12.Injekcija subkutana na terenu1.600,00
13.Infuzija u ordinaciji2.000,00
14.Infuzija na terenu3.000,00
15.Ispiranje uha2.000,00
16.Inhalacija600,00
17.EKG1.000,00
18.ŠUK aparatom500,00
19.Previjanje rane – manje1.000,00
20.Previjanje rane – veće1.500,00
21.Promena katetera u ordinaciji2.000,00
22.Promena katetera na terenu2.500,00
23.Klizma u kućnim uslovima2.000,00
24.Zamena stome1.500,00
25.Izlazak na teren u Zrenjaninu 1.000,00