Naš tim

Dr. Marko Veselinović

Lekar na specijalizaciji iz urgentne medicine


Vanja Berberski

Medsicinska sestra


Olgica Markov

Medsicinska sestra


Dr. Andrija Jovanović

Doktor medicine


Zorica Radović

Medicinska sestra


Selinda Jankov

Strukovna medsicinska sestra


Biljana Mihajlov

Medsicinska sestra


Dr. Svetlana Detki

Specijalista opšte medicine


Dr. Aleksandar Lazić

Specijalista opšte medicine